You are here: History
Move back to: Company
Common: Contact Imprint

Search for:

The story of our success

Three decades of tradition and experience


Kuruluşundan bu yana VEPRO firması, tıp alanında bilişim teknolojileri çözümleri sağlamış ve onlarca yılı aşan özel bir uzmanlığa sahip olmuştur. Henüz 1989 yılında tıpta dijital görüntü işleme alanının sahip olduğu muhteşem olanaklar fark edilmiş ve bu vizyon somut çözümlere dönüştürülmüştür. "PACS" ürünü ilk defa Viyana'da düzenlenen Dünya Tıp Kongresi'nde tanıtılmış ve burada elde edilen başarı sonrasında VEPRO firması "Tıpta dijital görüntü yönetimi" alanına odaklanmıştır.

VEPRO firması 1996 yılında "MEDIMAGE" adlı PACS ürünüyle ilk defa uluslararası alanda Chicago’daki RSNA'da görücüye çıkmıştır. Elde edilen ulusal başarı, kalifiye satış ortakları sayesinde bütün Avrupa’ya, Amerika’ya Avustralya’ya ve Asya’ya yayılmıştır. MEDIMAGE 1998, tıp teknolojisi alanında faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası firmayla işbirliği yapılarak 2.000’den fazla cihaza kurulmuş ve tıbbın her alanında dünya çapında en başarılı görüntü yönetim sistemi olmuştur.

Bu arada VEPRO firması, 4.000’den fazla PACS sistemi kurmuş ve ürün yelpazesini VIS ve VHP çözümleri ile geliştirmiştir.