You are here: Partner
Move back to: Company
Move to: Europe Asia America
Common: Contact Imprint

Search for:

Our distribution partners

Successful partnerships


VEPRO dünyanın her yerinde kalifiye satış ve servis ortakları ile çalışmaktadır. Bu esnada güvene dayalı bir ilişki başarılı bir işbirliğinin en önemli şartıdır.

Geniş kapsamlı ve ekonomik ürün portföyümüz sayesinde eHealth bileşenlerimizin pek çoğu, kısmen ya da tamamen tıbbi cihaz üreticileri tarafından üstlenilmektedir.

İş ortaklarımız Avrupa, Asya ve Amerika’da yer almaktadır.