Text version
Company Solutions Customers Partners
Home Solutions RIS / VIS

Solutions


PACS / EMR RIS / VIS Health Portal - VHP Consulting Project Management Service Management Quality Management

Contact Imprint Privacy Policy

VIS - Vepro Information System

We work together to design your processes


VEPRO bilgi sistemi, özel proses tasarımı ve proses iyileştirmesi alanında sizi destekler. Kliniğin tamamında gerçek zamanlı şeffaflığın yaratılması ve tüm departman ve bölgeleri kapsayan yüksek verimlilikte bir uygulama sayesinde şimdiye kadar var olan iş akışlarınızı zamandan tasarruf sağlayan proseslere dönüştürmeniz mümkündür. Toplam çözüme kliniğinizin hangi uzmanlık sahası entegre edilirse edilsin, yalnızca özel koşullarınız için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz yazılım modüllerini satın almanız gerekir. Bu sistem sadece statik RIS’in yerine geçmekle kalmaz, aksine bunun da ötesinde gerek dahili gerekse de harici çeşitli vekiller (Client) de bütünsel olarak yönetilebilir.

İş akışlar bir defalığına hassas şekilde tanımlanır ve sonra günlük klinik ortamında istek veya görevlere göre düzenlenir. Sonrasında kullanıcı gerekli çalışma adımlarını mantıksal şekilde uygulayabilir. Elbette bunların yalnızca gerekli yetkiye sahip kişiler tarafından kullanılabilmesi de garanti edilmiştir. Bir işlemi kimin, ne zaman, nasıl, nerede ve hangi sonuçla uyguladığını gösteren çalışma proseslerinin dokümantasyonu dahi klinik çapında bir kalite yönetim sistemi uygulamasının ilk adımıdır.

Klinik yönetiminin çalışma proseslerinin sayısı, süresi veya sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğu noktada entegre istatistik modeli diğer kararlarların alınması için önemli tüm verileri sağlar.

Tipik bir VIS Workflow örneği:

VIS Process Management